Czynniki, które w normalnym życiu kobiety dokonują pewnych przemieszczeń kobiecych narządów rodnych, regulowane są przez szereg mięśni, pasmowa- tych zagęszczeń tkanki łącznej miedniczej i więzadeł nie dopuszczających do pozostawania i ustalenia się narządów rodnych kobiety w miejscu nieodpowiednim. W pewnych jednak przypadkach dochodzi do zmiany położenia narządów kobiety, mimo że układ mięśniowo-tkankowo-więzadłowy, utrzymujący je w prawidłowym położeniu, nie uległ upośledzeniu. Jest to następstwem czysto mechanicz nego wpływu, jaki w wrarunkach patologicznych wywierają na nie pewne sprawy chorobowe bez udziału tłoczni brzusznej, a więc bez udziału czynnika wpływającego na podniesienie się ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej, o którego znaczeniu w etiologii przemieszczeń macicy będzie jeszcze mowa później.

Schorzenia narządów rodnych i tkanek sąsiednich powodują rozmaite przemieszczenia, zależnie od umiejscowienia, rozległości i od stosunku procesu chorobowego do otoczenia. Guz, wysięk lub wylew krwi zmieniają np. położenie macicy wskutek wywierania na nią ucisku. Zgrubienie i wzrost wagi narządu (v następ- stwie długotrwałych procesów zapalnych mięśniówki (metritis chronica) działa przez obciążenie. Zrosty w otoczeniu macicy (dokoła zmienionych patologicznie jajowodów i jajników lub jako pozostałości po zapaleniu otrzewnej jamy Douglasa) dokonują przemieszczeń przez pociąganie.

Z c względu na różnorodność przemieszczeń posługujemy się w odniesieniu do maci cy wieloma znanymi od dawna określeniami, które umożliwiają nam zorientowanie się w rodzaju zmian położenia tego narządu.

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

Jeśli mamy być razem szczęśliwi, musimy skończyć kurs wybaczania i zapominania. John Drescher


Kto szuka Ciebie, już znalazł Ciebie; już Cię ma, komu Ciebie trzeba; Kto tęskni w niebo Twe, jest w niebie; kto głodny Go, je z Twego chleba. Leopold Staff


Bez Chrystusa niczego nie będzie. Dlatego trzeba uwierzyć... . Fiodor Dostojewski