Przerost rozlany sutka jest sprawą chorobową o nieznanej etiologii, polegającą na nadmiernym rozwoju gruczołowej i łącznej tkanki jednego lub dwu sutków. Rozmiary ich w niektórych przypadkach robią wrażenie potwornych.

Wskutek ciężaru przerastającej dolnej części sutka górna część jego ulega wyciągnięciu jakby w szypulę. Brodawka znajdująca się w dolnym biegunie narządu ulega zupełnemu wygładzeniu. Skóra pokrywająca dolną jego część bardziej kulistą jest wybitnie ścieńczała, niekiedy popękana i wykazująca owrzodzenia. Po pewnym czasie przychodzi w obrębie przerosłego sutka do zaburzeń krążenia, tak że początkowo twardy narząd, o wyraźnym utkaniu zrazikowym, staje się – wskutek obrzęku – miękki i ciastowaty. Spostrzeganie kliniczne dowodzi, że u chorych z przerostem rozlanym sutków przychodzi po pewnym czasie do zaburzeń czynnościowych jajników (przede wszystkim ich osłabienia), co pociąga za sobą i zanik macicy. Ale i ogólny stan chorych ulega wcześniej lub później upośledzeniu, najprawdopodobniej wskutek zużywania przez przerastający sutek dużych ilości substancji odżywczych, ze szkodą dla reszty ustroju.

Rozlany przerost sutka zdarza się głównie u kobiet między 14-20 rokiem życia, względnie często – w okresie po pokwitaniu. O wiele rzadziej schorzenie to występuje u kobiet cierpiących na guzy jajników, nadnerczy lub przysadki mózgowej. Sutki powiększają się zrazu szybko (w ciągu kilku miesięcy), potem jednak rosną już znacznie wolniej. Zazwyczaj jeden sutek rozwija się szybciej niż drugi.

Czasami przychodzi do rozlanego przerostu sutków w ciąży, zwykle już w pierwszych jej miesiącach. W takich przypadkach proces chorobowy ma o wiele szybszy przebieg i sutki już w ciągu kilku tygodni dochodzą do znacznych rozmiarów.

Dodaj Komentarz