Odrębną grupę stanowią leki wpływające na krzepliwość krwi. W wielu przypadkach dobre wyniki otrzymujemy po wstrzykiwaniach podskórnych żelatyny (20-50 ml), koagulenu itp.

W ostatnich latach zużytkowano działanie hemostatycznych substancji znajdujących się w tkankach komórkowych roślin, tzw. pektyn, także przy tamowaniu krwotoków z macicy i to zarówno przy zbyt obfitych krwawieniach miesiączkowych, jak i krwawieniach organicznych (mięśniaki). Działanie tych przetworów polega na zwiększeniu krzepliwości krwi, która utrzymuje się przez szereg godzin, a nawet dni, zależnie od ilości pektyn wprowadzonych do ustroju.

Jakkolwiek leczenie krwawień z narządów rodnych powinno być przede wszystkim przyczynowe, wskazanejest niekiedy zastosowanie zabiegów miejscowych w postaci przestrzykiwari, przyżegań błony śluzowej lub tamponady. Spośród tych zabiegów najczęściej stosowane są przestrzykiwania wodą ciepłą (48-50°) w dużych ilościach (4-6 litrów) po kilka razy dziennie. U dziewic przestrzykiwania pochwy zastąpić można lewatywami z ciepłej wody, jeśli inne sposoby doraźnego ““ zatamowania krwotoku zawodzą.

Przyżeganie śluzówki macicy lapisem lub chlorkiem cynku po rozszerzeniu szyjki dylatatorami, przestrzykiwania wewnątrzmaciczne ciepłą wodą o tem- peraturze 48° stosowane są dziś w ginekologii wyjątkowo. Dużą rolę odgrywa natomiast nadal wylyżeczkowanie jako metoda lecznicza szybkiego tamowania krwotoków macicznych, tym bardziej że usunięcie zawartości macicy i poddanie jej badaniu mikroskopowemu wskazane jest ze względów rozpoznawczych.

Dodaj Komentarz