W miarę jak organizm rośnie, nmHg wzrasta nie tylko pojemność serca, ale i jego siła skurczu. Toteż z wiekiem mięsień serca, zwłaszcza lewej komory, gru-bieje. Zmiany w sercu i w naczyniach krwionośnych wywołują zmiany w ciśnieniu krwi i częstości tętna.

Przewód pokarmowy. U niemowlęcia żołądek ma położenie raczej poziome, które zmienia się na pianowe dopiero póź- IViek w latach niej, kiedy dziecko zaczyna sta-

Siła zaczynów soku żołądkowego i dwunastniczego wzrasta z wiekiem dziecka, natomiast obniża się znacznie w przypadkach schorzeń jelitowych i pozajelitowych. W okresie dojrzewania przewód pokarmowy jest już w pełni rozwinięty.

Zużycie energii u dzieci jest także większe i w związku z tym potrzebują one więcej pożywienia w stosunku do wielkości ciała niż dorośli. Przyjmuje się na ogół, że niemowlę wymaga około 13-0—1-0-0 kal/kg wagi. W latach następnych zapotrzebowanie kaloryczne, według Bogdanowicza, wynosi: w wieku 1 — 2 lat 1-0-0—8-0 kal/kg wagi w wieku 7 — lat 65 kal/kg wagi w wieku 14 — lat 5-0 kal/kg wagi

Lawton twierdzi, że całe nasze życie zostało podzielone na okresy, a każdy z tych okresów ma własne problemy związane z przystosowaniem się. Okresy te na pozór nie są ze sobą związane, ponieważ zmieniają się problemy, pojawiają się pewne formy rozwoju, które odróżniają ten okres od innych poprzednich lub następnych. Gdy dziecko przechodzi z jednego okresu rozwoju w drugi, wówczas zachodzi stopniowe przesuwanie się na dominującą formę rozwojową, jaka pojawia się w danym okresie.

Wiek przedszkolny 4—6 roku życia początek zamiany uzębienia mlecznego na stałe, pójście do szkoły

Dodaj Komentarz