Punkt ciężkości tułowia przesuwa się ku przodowi, a w celu wyrównania, dolne ramię garbu odciąga wzgórek kości krzyżowej ku tyłowi przy czym dolna część kości krzyżowej wysuwa się naprzód do jamy miednicy. Górne części kości biodrowych rozchodzą się, a dolne razem z kośćmi kulszowymi zbliżają się do siebie. Powoduje to lejkowate zwężenie wymiarów poprzecznych, podczas gdy wymiar prosty powiększa się. Trudności porodowe występują dopiero na wy chodzie, gdy główka nie może dokonać zwrotu. Zależnie od wielkości ścieśnienia, poród może się odbyć samoistnie lub za pomocą kleszczy, czy też wymóżdżenia.

– h) miednica zapadnięta (osteomalaty czna)

Rozmiękanie kości

Rozmiękanie kości (osteomalatio) bywa. przyczyną, która może spo-wodować najdalej ze wszystkich sięgające zniekształcenie miednicy (ryc. 143). Jest to cierpienie dotyczące prawie wyłącznie kobiet w okresie czynności płciowej. Zwykle zaczyna się ono w okresie ciąży i trwa przez czas karmienia, a w następnej ciąży pogarsza się, przy czym u pierwiastek występuje ono rzadko.

Rozmiękanie kości zdarza się w niektórych miejscowościach endemicznie, szczególnie tam, gdzie są mokre dopływy rzek (Włochy, Nadrenia, Flandria). Złe odżywianie i wilgoć zdają się temu sprzyjać. Odwapnienie następuje kosztem matki i dotyczy blaszek kostnych, wskutek czego kości stają się łamliwe lub giętkie jak wosk.

Cierpienie to rozpoczyna się od kręgosłupa, przechodzi na miednicę, w końcu rozszerza się na kończyny i czaszkę. Występuje bolesność kości, jak po obrażeniach, później skrzywienie kręgosłupa, wskutek czego wzrost maleje, a na żebrach widoczne są nadłamania i wyżłobienia. ChoTa nie może się ruszać i leży w łóżku zwinięta w kłębek.

Miednica zapada się, wchód tworzy literę V, spojenie wystaje jak dziób, tak że w łuku łonowym ledwie mieści się palec, a wychód zwęża się, gdyż guzy siedzeniowe wpuklają się do środka, podobnie jak kość krzyżowa. Oddawanie stolca jest utrudnione, tym bardziej więc wydaje się, że poród wobec nawet niewielkich zmian jest niemożliwy. Okazuje się jednak, że elastyczna, jakby kauczukowa miednica, lecz tylko w ostrym stanie choroby, ustępuje przed naporem główki i poród odbywa się siłami natury.

W ciężkim stopniu tego schorzenia wykonujemy cięcie cesarskie, usuwając równocześnie jajniki, gdyż jak wykazało doświadczenie kliniczne, wyjałowienie daje dobre wyniki, co dowodzi wpływu hormonalnego na przebieg tego schorzenia.

– i) miednica kręgozmykowa (spondylotyczna)

Ostatni krąg lędźwiowy

W 1854 r. opisano rzadką nieprawidłowość, kiedy ostatni krąg lędźwiowy ześlizguje się po kości krzyżowej do środka miednicy. Wraz za nim przesuwa się ku przodowi cały kręgosłup. Wejście do miednicy małej zostaje mniej lub więcej zasłonięte. Wymiar prosty zmniejsza się (ryc.

– 144). Przyczyną tego zjawiska jest niewy- twarzanie się punktu kostnienia tego kręgu. Wskutek mechanicznego działania, jak upadek lub podniesienie ciężaru, następuje zesunięcie się ostatniego kręgu lędźwiowego po skośnej powierzchni kości krzyżowej. Zsuwa się tylko trzon kręgu, a łuk pozostaje wy-dłużony na miejscu.

Dodaj Komentarz