Rak pochwy jest prawie zawsze ptaskokomórkowy i występuje przeważnie jako carcinoma solidum. W wyjątkowych przypadkach raka gruczołowego (adenocarcinoma) należałoby przyjąć, żc rozwinął się on z przewodu Gartnera albo też ze zbłąkanych cło tylnego sklepienia pochwy śluzowych gruczołów szyjki macicy.

Objawy raka pochwy są w początku schorzenia nieznaczne, a raczej, jak długo nowotwór jest jeszcze pokryty nabłonkiem śluzówki, nie występują prawie z reguły. Dopiero z chwilą kiedy na powierzchni guza zaczynają tworzyć się owrzodzenia, pojawia się niezbyt obfita wydzielina, która w przeważnej części przypadków nawet nie zwraca na siebie uwagi. Zwykle pierwszym objawem przyprawiającym chorą o niepokój są nieznaczne, często powtarzające się krwawienia, nieraz bez przyczyny, ale zwykle po urazie (np. po spólkowaniu). Do krwawień przyłącza się wodnisty odpływ z pochwy, który sprawia, że odchody jej przypominają z wyglądu popłuczyny z mięsa. Bóle pojawiają się znacznie później, kiedy naciek nowotworowy objął już otrzewną lub odnośne węzły chłonne.

Przebieg raka pochwy jest bardzo złośliwy, toteż rokowanie z powodu szybkiego wzrostu nowotworu i wczesnych przerzutów na sąsiednie narządy (głównie na odbytnicę) jest niepomyślne. Wobec postępującego rozpadu nowotworu i gnicia obumarłych jego części, częstych i obfitych krwawień, szybkiego zajęcia węzłów chłonnych, przede wszystkim biodrowych, dochodzi do charłactwa nowotworowego i śmierci. Zgon może być jednak również następstwem uogólnienia się raka, przebicia jego do jamy otrzewnowej lub też ogólnego zakażenia.

Leczenie operacyjne uprawnia do pewnych nadziei, dopóki naciek nowotworowy nie zajął węzłów chłonnych, przymacicza, odbytnicy lub pęcherza moczowego. Zabieg operacyjny jest bardzo ciężki, gdyż polega na usunięciu całej pochwy, macicy wraz z przydatkami i ewentualnie również części odbytnicy. Usunięte być muszą także odnośne węzły chłonne. Mimo rozległości zabiegu nawroty schorzenia są bardzo częste. Celem uzyskania lepszych wyników leczniczych stosuje się po operacji zapobiegawcze leczenie energią promienistą.

Dodaj Komentarz