Penicylina, podobnie jak sulfanilamidy, działa bakteriostatycznie, nie naruszając ani białych ciałek krwi, ani samych tkanek. Co więcej, siła działania penicyliny jest bardzo wielka, tak że nawet w ogromnym rozcieńczeniu upośledza rozwój szeregu gatunków bakterii, a pomiędzy nimi także gonokoków. Zastosowanie jej zatem w tych przypadkach, w których zawodzą sulfanilamidy – niezależnie, rzecz prosta, od wyłącznego jej doprowadzania w celach leczniczych – przynosi doskonałe wyniki. Ponieważ istnieją pewne spostrzeżenia uprawniające do twierdzenia, że penicylina i sulfanilamidy działają synergistyczr.ie, leczenie oboma typami antybiotyków można prowadzić równocześnie.

Do lec zenia penicyliną nadają się w pierwszym rzędzie te przypadki rzeżączko- wego zakażenia, w których, mimo dwukrotnie przeprowadzonej kuracji związkami sulfanilamidowymi (drogą doustną), nie osiągnięto pożądanych wyników.

Nie wszystkie związki sulfanilamidowe działają równie silnie. Wskazane jest stosowanie przede wszystkim sulfatiazolu i sulfadiazyny jako skuteczniejszych niż np. sulfanilamid i sulfapirydyna. Kuracja polega na doprowadzeniu do ustroju (drogą doustną) około 20 g wybranego środka i to albo w dwudziestu, albo w czterdziestu dawkach. Dobowa dawka związków sulfanilamidowych nie przekracza zwykle 5-6 g (10-12 tabletek). Zależnie od dawek kuracja trwać będzie pięć albo dziesięć dni (Kolmer). Niektórzy badacze zalecają skrócenie czasu leczenia do 3-4 dni, a więc skrócenie przerw między dawkami. Jeśli powtórzenie kuracji po upływie tygodnia nie da pożądanego wyniku, wskazane jest zastosowanie penicyliny (jakkolwiek niekiedy trzecia lub nawet czwarta kuracja sulfar.ilamidami okazuje się skuteczna). Doskonałe wyniki leczenia spraw rzeżączkowych penicyliną uprawniają jednak w zupełności do zastosowania jej także bez uprzedniego próbowania sulfanilamidów.

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

(...) Światło spadało na stoki wzgórz, kładło cały swój żar na cyprysach i oliwkach, na białych domach o czerwonych dachach, potem ginęło w dymiącej słońcem równinie. I za każdym razem to samo poczucie ogołocenia. Albert Camus (1913-1960)


Faszysta, to ktoś z kim się nie zgadzam, ale nie będę z nim polemizował, a to na skutek mojej ignorancji - lepiej wiec go kopnąć. . . Kolakowski


Ludzkość jest strumieniem światła płynącym ze skończoności w nieskończoność. Khalil Gibran