Doustne preparaty antykoncepcyjne zawierają w swoim składzie syntetyczny estrogen, najczęściej etynyloestradiol lub ostatnio rzadziej me- stranol oraz progestagen, którym jest pochodna 17-nortestosteronu lub 17-hydroksyprogesteronu. Preparaty estrogenów i syntetycznych proge- stagenów podaje się doustnie od 5 do 25 dnia cyklu. Skuteczność antykoncepcyjna dochodzi wtedy niemal do 300%.

Estrogeny i progestageny hamują cykliczne uwalnianie LH, a także FSH, Doprowadza to do zaniku biosyntezy endogennych hormonów steroidowych jajników. Stwierdzono, że blokowanie owulacji może być kontynuowane przez wiele łat, a po odstawieniu preparatu następuje powrót do normalnej czynności hormonalnej i płodności.

Moc estrogenna preparatów antykoncepcyjnych, zależy od typu i dawki użytego progestagenu oraz od składnika estrogennego.

W ostatnich latach istnieje tendencja do zmniejszania dawki składnika estrogennego, co niekoniecznie zmniejsza moc estrogenną preparatu. Istnieje bowiem grupa syntetycznych progestagenów, pochodnych 19-nor- testosteronu, np. octan noretysteronu (noretyndren) i dioctan etynodiolu, które wykazują zarówno estrogenne, jak i antycstrogenne właściwości w doświadczeniach na zwierzętach. Wydaje się to dziwne, ale określenie „antyestrogen” dotyczy zjawiska hamowania działania wywoływanego przez estradiol lub estron. Wynika to ze współzawodnictwa w wiązaniu się z receptorami estrogenów [20].

Dane te tłumaczą niepożądane objawy obserwowane u kobiet przyjmujących złożone preparaty, które są typowym wynikiem działania estrogenów. Należą do nich:

– zaburzenia żołądkowo-jeiitowe: nudności, wzdęcia (zapewne w wyniku obrzęku ściany żołądka oraz ściany jelit),

– zatrzymanie wody: cykliczne zwiększanie masy ciała, obrzęki, podrażnienia,

Dodaj Komentarz

Linki
    System reklamy Test
Linki
Powiedzenia

Jako ksiądz żyję w dwóch światach: zewnętrznym - mediów, które mówią o zarażonym, nieprawdziwym, okropnym świecie ludzkich grzechów, i wewnętrznym - ludzkich wyznań, spowiedzi. Wiem, że jeśli nawet człowiek odchodzi od Boga - męczy się. Jest krzyż wiary i niewiary. Jan Twardowski


Aktor - jedyny uczciwy obłudnik. Hazlitt William


Miłość to partia kart, w której wszyscy oszukują: mężczyźni, by wygrać, kobiety, by nie przegrać. Alfred Hitchcock (1899-1980)