Działanie niepożądane leków blokujących receptory !3 jest znaczne i może czasem nieść stan zagrożenia. Niektóre z nich to:

– stany bronchospastyczne, zwłaszcza u chorych z przewlekłym zapaleniem oskrzeli,

– rzadkoskurcz, a także blok przedsionkowo-komorowy serca 1° i II0,

– zaostrzenie niewydolności serca,

– zaburzenia tolerancji glukozy – zaostrzenie zwłaszcza cukrzycy chwiejnej.

– Ponadto mogą wystąpić objawy ogólne, takie jak:

– nudności, wymioty, czasem biegunki lub zaparcia,

– zaburzenia snu, męczące sny,

zaburzenia krążenia obwodowego,

– zaburzenia potencji.

Leki blokujące zwoje autonomiczne. Hamują one przewodzenie bodźców współczulnych i przywspółczulnych w obrębie zwojów układu autonomicznego. Rozszerzają naczynia żylne i zmniejszają powrót krwi żylnej do prawej komory, zmniejszają pojemność minutową [5]. Są le-J kami działającymi bardzo silnie hipotensyjnie, w terapii nadciśnienia stosowane są jednak dość rzadko ze względu na ich działanie niepożądane. Do najczęściej stosowanych należą: pentolinium {Ansolysen – 40 – 400 mg/24 h) i trimetafan (Arfonad – dożylnie 500 mg/500 ml 5/o glukozy).

Leki blokujące zwoje są stosowane prawie wyłącznie w bardzo ciężkim nadciśnieniu, opornym na inne leczenie [3]. Łączne stosowanie z diu- retykami zmniejsza siłę działania leków blokujących zwoje, a tym samym mniejsze jest występowanie objawów niepożądanych.

Dodaj Komentarz

Linki
    System reklamy Test
Linki
Powiedzenia

Bardzo niewielu mężczyzn posiada klucz do serca kobiety, pozostali obywają się wytrychem. Julian Tuwim (1894 - 1953)


Mężczyzna mówi - dzień mija, kobieta - rok. Abisyńskie


Bona officia - dobre usługi (oferta politycznego pośrednictwa między dwoma innymi krajami). (oferta politycznego pośrednictwa między dwoma innymi krajami). (oferta politycznego pośrednictwa między dwoma innymi krajami)