Hormony steroidowe są transportowane wyłącznie w osoczu. Małe ich stężenie znajduje się także w krwinkach czerwonych, ale znaczenie biologiczne tego zjawiska nie jest ostatecznie wyjaśnione. Steroidy znajdujące się w osoczu w znacznej części związane są z białkami. Tylko część steroidów pozostaje wolna i tylko ta frakcja jest czynna.

Istnieją 2 swoiste białka: CBG (Corticosteroid Binding Globuline) i SBG (Sex Steroid Binding Plasma Protein), które mają duże powinowactwo i słabą zdolność wiązania.

Albuminy są białkami nośnikowymi nieswoistymi, ponieważ wiążą się ze wszystkimi hormonami steroidowymi. Mają słabe powinowactwo i dużą zdolność wiązania hormonów steroidowych.

Białko CBG albo transkortyna jest a-glikoproteiną, wiąże się głównie ze steroidami C-21 – mającymi strukturę Aj-3-keto. Stężenie białka CBG zwiększa się podczas ciąży, a także podczas przyjmowania leków estrogenowych, doustnych środków antykoncepcyjnych, czy też w czasie leczenia progestagenami.

Białko SBG – jest P-glikoproteiną. Ma największe powinowactwo do androgenów (testosteronu) i nieco mniejsze do estrogenów (estradiolu). Estron, a także androstendion nie wiążą się z białkiem SBG. Z tym białkiem nie wiążą się także niektóre estrogeny syntetyczne (dietylostylbe- strol, llp-metoksy-17a-etynyloestradiol). Zawartość białka SBG zwiększa się ok. 5-krotnie w ciąży lub w wyniku podawania estrogenów.

Stężenie albumin jest 100-10 000 większe niż białek swmistych. Wiążą się one z estrogenami oraz kortyzolem.

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

Dzięki przyjaźni staję się spokojniejszy. Dzięki spokojowi bardziej przyjazny. Jan Kochanowski (1530 - 1584)


Kto pragnie więcej, traci to, co ma. Ezop


Aut bibat, aut abeat - niech albo pije, albo wychodzi; niech pije albo niech sobie idzie. Cyceron