Układ partnerski, jako ostateczne odniesienie, odgrywa decydującą rolę nie tylko w jakościowej ocenie zachowania seksualnego, ale również w zakresie wydolności funkcji seksualnych. Oceniając np. tendencję do zbyt szybkiego wytrysku nasienia u mężczyzny, należy zachować pewną ostrożność, gdyż właściwa tego przyczyna może tkwić nie tyle w nadmiarze pobudliwości seksualnej mężczyzny, ile w ociężałości mechanizmów seksualnych kobiety, która wymaga bardzo długiego czasu spółkowania, aby uzyskać satysfakcję. Większość badaczy życia seksualnego przyjmuje czas spółkowania wynoszący około 1-2 minut za prawidłowy po upływie tego czasu pojawienie się wytrysku nie zasługuje na miano zbyt wczesnego. Względność tych wymiarów czasowych zrozumiała jest sama przez się, zwłaszcza gdy uwzględnimy fakt, że współżycie seksualne rozgrywa się między dwojgiem osób i że za prawidłowe współżycie uważamy takie, które dostarcza satysfakcji seksualnej obojgu partnerom, natomiast bezwzględny czas spółkowania nie ma przy tym większego znaczenia. Układ partnerski sprawia, że w pewnych przypadkach (gdy kobieta jest pobudliwa seksualnie i doświadczona) spółkowa- nie trwa krócej, a mimo tego obydwoje partnerzy przeżywają satysfakcję. Układ taki ocenia się jako pozytywny i zdrowy. W innych przypadkach, mimo bezwzględnie dłuższego czasu spółkowania jedno z partnerów (najczęściej kobieta) może nie osiągać satysfakcji. Taki układ partnerski oceniany jest jako niepomyślny, lecz – w zależności od tego, które z partnerów mimo dłuższego spółkowania nie osiąga satysfakcji – można wskazać partnera, u którego tkwią przyczyny zaburzające przebieg spółkowania. Trudności stają się większe, gdy występują nieznaczne różnice w przebiegu pobudzenia seksualnego, tj. mężczyzna osiąga satysfakcję o kilka lub kilkanaście sekund wcześniej i uniemożliwia przez to przeżycie satysfakcji kobiecie (każde z nich, oczywiście, w innym układzie może osiągać satysfakcję w prawidłowym i przewidzianym dla siebie czasie). Może się więc zdarzyć, że dobierze się dwoje partnerów zdolnych do osiągnięcia satysfakcji w określonym czasie, kwalifikowanym jako prawidłowy, natomiast wzajemnie ze sobą nie mogą stworzyć harmonijnego układu, gdyż kobieta nie osiąga w nim satysfakcji z powodu względnie krótko (tj. dla niej zbyt krótko) trwającego spółkowania, które jednak może się mieścić w normie, o ile trwa około 2 minut. W tych przypadkach zmuszeni jesteśmy do rozpoznawania „zaburzenia” oraz do leczenia zmierzającego do przywrócenia harmonii seksualnej w danym układzie partnerskim (celem leczenia jest opóźnienie wytrysku nasienia u mężczyzny lub przyspieszenie czasu osiągania satysfakcji seksualnej przez kobietę).

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

Jeżeli, daj Boże, Pan Bóg jest, to chwała Bogu, ale natomiast jeśli, nie daj Bóg, Pana Boga nie ma, to niech was ręka boska broni. Jan Tadeusz


Miłość jest jak narkotyk. Na początku odczuwasz euforię, poddajesz się całkowicie nowemu uczuciu. A następnego dnia chcesz więcej. I choć jeszcze nie wpadłeś w nałóg, to jednak poczułeś już jej smak i wierzysz, że będziesz mógł nad nią panować. Myślisz o ukochanej osobie przez dwie minuty, a zapominasz o niej na trzy godziny. Ale z wolna przyzwyczajasz się do niej i stajesz się całkowicie zależny. Wtedy myślisz o niej przez trzy godziny, a zapominasz na dwie minuty. Gdy nie ma jej w pobliżu - czujesz to samo co narkomani, kiedy nie mogą zdobyć narkotyku. Oni kradną i poniżają się, by za wszelką cenę dostać to, czego tak bardzo im brak. A ty jesteś gotów na wszystko, by zdobyć miłość. Paulo Coelho


Cudowna kobieta to taka, która nie wymaga cudów.