Zaznaczają się wyraźne różnice w tempie rozwoju fizycznego w zależności od płci. Po urodzeniu chłopcy są znacznie więksi niż dziewczynki, które rosną i dojrzewają szybciej niż chłopcy.

W fizycznym rozwoju ważną rolę odgrywają niektóre gruczoły wydzielania wewnętrznego (p. rozdział „Choroby gruczołów dokrewnych”). W każdym wieku, a zwłaszcza we wczesnych latach życia, żywienie odgrywa bardzo ważną rolę w normalnym rozwoju dziecka. Niedobory białkowe, witaminowe i składników mineralnych wpływają hamująco na rozwój dziecka. Zaznaczający się obecnie wzrost wysokości oiała, jest

Hamująco na rozwój wpływają schorzenia nerek, wątroby, przewodu pokarmowego oraz ogniska przewlekłego zakażenia.

Tabele średnich arytmetycznych wzrostu i wagi dzieci podane przez Barańskiego, Bogdanowicza, Łomnickiego mogą być wykorzystywane tylko w dużym przybliżeniu jako ocena rozwoju dzieci. Pomiary dzieci warszawskich wykazują różnice w niektórych grupach wieku dochodzące do 1-0 kg i 1-0 cm (Wolański).

Nie mając dostępu do gotowej tabeli w określaniu wagi i wzrostu dziecka można posługiwać się wzorami mnemotechnicznymi.

Przeciętna waga noworodka wynosi około 33-0-0 g (od 25-0-0 do 45-0-0). W pierwszych dniach po urodzeniu następuje tzw. fizjologiczny spadek wagi, wynoszący około 2-0-0—3-0-0 g. Około 1-0 dnia po urodzeniu noworodek osiąga swą wagę urodzeriiową. W ciągu pierwszych 6 miesięcy życia niemowlę przybiera po 7-0-0 g na miesiąc, następnie po 5-0-0 g (dalsze 7 miesięcy).

każdej porze dnia, najlepiej jednak rano lub wieczorem. Kąpiel wieczorną zaleca się u dzieci niespokojnych lub źle sypiających, gdyż działa ona w dużej mierze uspokajająco.

Dodaj Komentarz

Linki
    System reklamy Test
Linki
Powiedzenia

Dla człowieka zacnego dług jest gorzka niewolą. Przysłowie łacińskie


Ignoti nulla cupido - nie ma pragnienia nieznanego (czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal). (czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal). (czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal)


Nadmiar snu męczy, zbyt długi odpoczynek staje się cierpieniem. Homer