Trudności związane z pielęgnacją dziecka chorego są zawsze większe w domu aniżeli w klinice, ponieważ w klinice dziecko chore znacznie łatwiej poddaje się obowiązującej w czasie choroby dyscyplinie aniżeli w domu. Dlatego też lekarz, który poważnie chore dziecko jak najwcześniej przekazuje do kliniki, stwarza tym samym najlepsze warunki przetrwania choroby. Każdy stan chorobowy bardzo wcześnie uzewnętrznia się w zachowaniu się i w wyglądzie zewnętrznym dziecka im młodsze jest dziecko, tym bardziej się to uwydatnia. Dlatego też lekarz, jak i osoba pielęgnująca winni zwrócić szczególną uwagę na wszelkie zmiany w wyglądzie i zachowaniu się dziecka, co w bardzo dużym stopniu ułatwia właściwe zastosowanie pielęgnacji dziecka chorego.

W pielęgnacji dziecka należy też pamiętać o bardzo ważnej zasadzie dokładnej rejestracji wszelkich szczególnych objawów chorobowych, jak przebieg temperatury, zachowanie się oddychania, częstość tętna, waga ciała, jakość i liczba stolców oraz moczu.

Szczególnie dużo uwagi winno się poświęcić zachowaniu czystości osobistej dziecka i otoczenia. Osobista higiena ma na celu uniknięcie przegrzania, wyprzeń, wadliwego ułożenia w łóżku oraz powstawania odleżyn. Chore dziecko należy umieścić w pokoju jasnym, słonecznym, bardzo dobrze przewietrzonym. Wskazana jest możliwość okresowego naświetlania pokoju chorego dziecka lampą kwarcową (promieniami pozafiołkowymi), w celu odkażenia powietrza i znajdujących się w nim przedmiotów. Do bardzo ważnych zasad higieny personelu pielęgnującego należy przestrzeganie osobistej czystości: mycie rąk przed i po zajęciach przy chorym dziecku, nieustanna kontrola ewentualnego nosicielstwa zarazków chorobotwórczych, czystość ubioru oraz nakładanie osobnych fartuchów pielęgniarskich czy też lekarskich. Należy zwrócić uwagę na przestrzeganie ciszy i spokoju w pokoju dziecka chorego. Zabiegi winno się wykonywać szybko i sprawnie, a leki podawać w przyjemnej postaci oraz umiejętnie.

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

Czasem trzyma nas przy życiu nadzieja, czasem przyzwyczajenie, a czasem strach. W pierwszym przypadku mamy życie, w drugim wegetację, w trzecim piekło. Kazimierz Matan


Kto nie spodziewa się miliona czytelników, nie powinien napisać ani jednej linijki. Johann Wolfgang Goethe


Bogactwo wystroju drzwi frontowych biura, zmienia się odwrotnie proporcjonalnie do wypłacalności firmy. Prawo Instytucji