W przypadku przewagi kościotworzenia pojawia się podwyższony poziom fosfatazy zasadowej w tkance kostnej oraz w osoczu krwi. Poziom fosfatazy zasadowej w osoczu może przebiegać równolegle z rozwojem guza, zmniejszając się np. pod wpływem jego wycięcia czy napromienienia, bądź też podwyższając przy rozroście guza lub przerzutach do innych tkanek (płuca, węzły chłonne, tkanki miękkie). Guzy osteolityczne (mięsak Ewinga, mięsak siateczkowaty) rzadko powodują podwyższenie poziomu fosfatazy zasadowej. W pierwotnych nowotworach kości poziom wapnia i fosforu w osoczu krwi może być nie zmieniony.

Znaczny odsetek nowotworów narządu ruchu rokuje źle, bez względu na moment wykrycia i rodzaj zastosowanego leczenia. Mimo wielkich postępów diagnostyki i terapii nowotworów złośliwych wyleczenie według danych różnych ośrodków osiąga się jedynie u około 5-20% chorych kosztem wielkich okaleczeń. Oprócz leczenia chirurgicznego niektóre guzy wrażliwe są na radioterapię i chemioterapię. Następuje zahamowanie rozwoju, ustąpienie bólu, lecz nie świadczy to o wyleczeniu.

Nowotwory wtórne, czyli przerzuty nowotworowe do kości, stanowią pokaźny procent ogólnej liczby nowotworów kości. Przerzuty do kośćca najczęściej daje rak sutka, gruczołu krokowego, żołądka, tarczycy, nerki i oskrzela.

W wielu przypadkach raka ujawniają dopiero dolegliwości spowodowane przez przerzuty nowotworu do kości. Najczęściej dotyczy to raka gruczołu krokowego, nerki, sutka, płuc i tarczycy. Poszczególne odcinki kośćca mają pewną predyspozycję do przerzutów określonych nowotworów. Rak gruczołu krokowego daje najczęściej przerzuty do odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, zaś zwojak współ- czulny wychodzący z nadnerczy – do kości czaszki.

Przerzutom nowotworowym do kości może towarzyszyć jej niszczenie, jak i kościotworzenie, jakkolwiek wzajemny stosunek tych procesów jest różny w po-szczególnych rodzajach nowotworów.

O nowotworze kościotwórczym mówimy w razie przewagi procesów kościo- tworzenia nad zniszczeniem kości, jak to ma miejsce np. w przerzutach raka gruczołu krokowego.

Dodaj Komentarz