Wiek przedszkolny. Rozwój psychomotoryczny dziecka w tym okresie zależy w znacznym stopniu od otaczającego środowiska, od warunków wychowania i prawidłowej organizacji trybu życia. W działalności ośrodkowego układu nerwowego tego okresu zaznacza się dalsze doskonalenie mowy i wyrażania myśli. Układ limfatyczny ulega przerostowi. Wzrasta zdolność do wytwarzania przeciwciał. Okres ten kończy początek zmiany uzębienia mlecznego na stałe i pójście do szkoły.

Wiek szkolny (okres obojętnopłciowy). Cechą tego okresu jest zwolnienie szybkości wzrostu, zwiększenie się przyrostu wagi. Powoli zmniejsza się smukłość postaci dziecięcej — wobec grubienia kośćca, rozrostu mięśni kończyn i tułowia. Zła postawa ciała w tym wieku wiąże się z zahamowaniem naturalnej skłonności dziecka do ruchu. Wzmaga się znaczenie przysadki mózgowej i słabnie w sposób widoczny rola grasicy. W okresie tym różnice płci są jeszcze słabo zaznaczone. Prędzej występują u dziewcząt, które nieraz już około 11 roku życia wchodzą w okres dojrzewania płciowego.

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

Czym byłoby życie bez nadziei? Byłoby iskrą odrywającą się od rozpalonego węgla i gasnącą natychmiast. Friedrich Hölderlin


Kto zna gorycz, zna prawdziwy smak potrawy. Talmud


Miłość jak i szczęście nie jest to coś, co przychodzi z zewnątrz, one są w nas, one tkwią w nas i tylko od nas zależy, czy w sprzyjających momentach wyzwalają się. s. 65 Zofia Kucówna - Zdarzenia potoczne