Wiek przedszkolny. Rozwój psychomotoryczny dziecka w tym okresie zależy w znacznym stopniu od otaczającego środowiska, od warunków wychowania i prawidłowej organizacji trybu życia. W działalności ośrodkowego układu nerwowego tego okresu zaznacza się dalsze doskonalenie mowy i wyrażania myśli. Układ limfatyczny ulega przerostowi. Wzrasta zdolność do wytwarzania przeciwciał. Okres ten kończy początek zmiany uzębienia mlecznego na stałe i pójście do szkoły.

Wiek szkolny (okres obojętnopłciowy). Cechą tego okresu jest zwolnienie szybkości wzrostu, zwiększenie się przyrostu wagi. Powoli zmniejsza się smukłość postaci dziecięcej — wobec grubienia kośćca, rozrostu mięśni kończyn i tułowia. Zła postawa ciała w tym wieku wiąże się z zahamowaniem naturalnej skłonności dziecka do ruchu. Wzmaga się znaczenie przysadki mózgowej i słabnie w sposób widoczny rola grasicy. W okresie tym różnice płci są jeszcze słabo zaznaczone. Prędzej występują u dziewcząt, które nieraz już około 11 roku życia wchodzą w okres dojrzewania płciowego.

Dodaj Komentarz

Powiedzenia

Kiedy osiągnie się pewien określony wiek, trzeba przestać się śpieszyć. Ze wszystkim. W przeciwnym razie traci się miarę i proporcje własnej godności i zaczynamy być śmieszni. Sami wystawiamy się na urągowisko. I zamiast na stare lata zbierać plony, trwonimy cały dorobek życia, a w dłoniach pozostają jedynie plewy i chwasty. Rzecz w tym, że tak trudno podjąć decyzję na ten pewien określony wiek. s. 39 Zofia Kucówna - Zdarzenia potoczne


Miłość - to co każdy czuje do innych. Helen Keller


Każda miotła zmiata się powoli sama. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)