Czynniki pobudzające 1-hydroksylację 25(OH)D3 wykazują najczęściej hamujący wpływ na powstawanie 24,25(OH)3D3 i odwrotnie, inhibitory l-hydroksylazy-25(OH)D,, z reguły pobudzają powstawanie 24,25(OH)3D3. I tak stymulatorami 24-hydroksylazy 25-OH-D są: 25-OH-D, 24,25(OH)2D3, l,25(OH)3D3 l,24,25(OH)3D3, hiperkalcemia, hiperfosfatemia, tyroksyna, dwufosfoniany i etanol. Wśród inhibitorów 24-hydroksylazy 25-OH-D należy wymienić parathormon, cAMP, prostaglandyny: PGEa i PGF2„, hormon wzrostu, estradiol oraz hipokalcemię.

Proces 24-hydroksylacji zachodzi głównie w jelitach, kościach i tkance chrzestnej, a u ciężarnych również w łożysku, Jak to widać na ryc. 33 zarówno l,25(OH)sD„ jak i 24,25(OH)SID3 mogą ulec dalszym hydroksyla- cjom do bardziej polarnych metabolitów witaminy D. Znaczenie biologiczne trihydroksylowanych metabolitów witaminy D nie jest dotychczas znane. Metabolizm l,25(OH)2D3 i 24,25(OH)D3 zachodzi zarówno w nerkach, jak i w innych narządach, w tym zwłaszcza w wątrobie.

W ostatnim czasie udowodniono, że lr25(OH)2D, może również powstać w skórze z l,25(OH)a-7-dehydrocholesterolu.

Znaczenie biologiczne l,25(OH)j,Da i 24,25(OH)aD3. W ostatnich latach udowodniono jednoznacznie wiodącą rolę tych metabolitów witaminy D w regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej. Na rycinie 33 wymieniono najważniejsze narządy docelowe l,25(OH)2D3, do których zalicza się jelito, nerki, gruczoły przytarczyczne oraz skórę. W jelicie cienkim

Dodaj Komentarz

Linki
Linki
Powiedzenia

Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą. Ks. Kardynał Stefan Wyszyński


Dobre książki oddalają nas od słabości i nałogów niszczących naszego ducha. Villamor


Dlaczego ludzie umieją lepiej umierać niż żyć? Dlatego, że żyć trzeba długo, a umrzeć można prędko