Jedną z najwcześniejszych form rozwoju dziecka jest kontrola nad rozmaitymi mięśniami ciała. Z bezradnego noworodka, niezdolnego do przesuwania swego ciała z miejsca, na którym zostało położone, i nie umiejącego dosięgnąć i uchwycić przedmiotu, który się zbliża do niego, małe dziecko w oiągu zaledwie kilku lat osiąga fazę względnej niezależności od innych osób.

Rozwój kontroli mięśni jest częściowo wynikiem dojrzewania, a częściowo uczenia się. Zależy od dojrzewania systemu nerwowego, kości i mięśni oraz zmian w proporcjach ciała, jak również od możliwości uczenia się używania rozmaitych zespołów mięśni w sposób skoordynowany. Rozwój ruchów nie przebiega w sposób przypadkowy, lecz uporządkowany, według ustalonej kolejności, początkowo dotyczy głowy, później ramion, rąk i górnej części tułowia, następnie dolnej części tułowia, a w końcu dłoni i stopy. Ten przebieg rozwoju dziecka od głowy do stóp, czyli tak zwane następstwo cefalokaudalne, określa się jako „prawo kierunku rozwoju”.

Dodaj Komentarz

Powiedzenia

Myślę, że prawdziwym "dziedzictwem" po śmierci ukochanej osoby jest większa odpowiedzialność. Czy odchodzący, nie zostawia swoich rzeczy, by mogli je kontynuować ci, którzy byli mu bliscy? Rainer M. Rilke


Człowiek genialny nie myli się; jego pomyłki są zamierzone, są bramą prowadzącą do odkryć. James Joyce


My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedyna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor. Beck Józef (1894 - 1944, minister spraw zagr. II RP,)