Poród w razie obniżenia i wypadnięcia macicy przebiega bardzo często wśród zaburzeń, których przyczyną jest przerost i zmniejszona rozciągliwość szyjki macicy. Część pochwowa źle się rozwiera, a pęcherz płodowy pęka często przedwcześnie. Metodą z konieczności bywa w wielu tego rodzaju przypadkach cięcie cesarskie (Keller).

Roz poznanie. Należy pamiętać, że kobiety cierpiące na wypadanie części rodnych bada się w pozycji stojącej. Zwykle bowiem – wyjąwszy przypadki zupełnego wypadnięcia macicy – obsunięcie się tego narządu w dół zmniejsza się, kiedy kobieta leży. Wielkość przemieszczenia najlepiej ocenić każąc chorej przeć po rozchyleniu jej warg sromowych.’

W przypadkach prawidłowych z pochwy nic się nie wysuwa. Jeśli natomiast u wejścia do pochwy pojawia się przednia lub tylna ściana pochwy – a czasem obie – mówimy o obniżeniu się ich. Palce wprowadzone do pochwy natrafiają na część pochwową bliżej szpary sromowej, poniżej linii, która łączy oba kolce kości kulszowych. Jeśli przy parciu wysuwa się z pochwy różowy guz, na którego szczycie widnieje otwór ujścia zewnętrznego, mamy już do czynienia z silnym obsunięciem się pochwy i macicy. Pojawienie się części pochwowej w szparze sromowej jest spowodowane albo przez zupełne obniżenie się macicy, której grozi wypadnięcie, albo przez wydłużenie się i przerost szyjki. Niekiedy oba te stany patologiczne mogą występować równocześnie.

W pewnych przypadkach można pomylić pochwowy uchyłek pęcherza moczowego z torbielą przedniej ściany pochwy, zwłaszcza że tego rodzaju twory często są widoczne w szparze sromowej. Torbiele przedniej ściany pochwy można jednak łatwo odprowadzić z powrotem, a wówczas drobiazgowe obmacanie przedniej ściany pochwy wykaże, że twór ten jest umiejscowiony właśnie w tej okolicy. Wszelkie wątpliwości usunie wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego.

Dodaj Komentarz

Powiedzenia

Jeśli się nie zna historii, Pozostaje zawsze dzieckiem. Cyceron (Cicero Marcus Tullius, 106-43 p. n. e)


Contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet, in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit - postępuje wbrew ustawie ten, kto czyni to, czego ustawa zabrania, omija zaś ustawę ten, kto nie naruszając słów ustawy obchodzi jej treść.


Badania opinii publicznej opierają się na fałszywej przesłance, że publiczność posiada opinię. Toto