W nawiązaniu do tego, co powiedziano poprzednio, zboczone zachowanie seksualne może mieć charakter albo tylko nieprawidłowego zachowania, albo zachowania nieprawidłowego i patologicznego zarazem.

Zgodnie ze schematem struktury zachowania można zaliczyć zboczone zachowania seksualne do trzech grup: zaburzeń zachowania apetytywne- go, nieprawidłowości obiektu (bodźca kluczowego) i nieprawidłowości fazy konsumacyjnej zachowania.

Zboczone zachowanie seksualne może występować jako aktywność stale bądź okresowo preferowana lub też jako aktywność nie preferowana, lecz zastępcza. „Uwzględniając ten fakt, można skonstruować definicję operacyjną zboczenia płciowego, która może mieć następujące brzmienie: Zboczenie płciowe jest to stan, w którym stale bądź okresowo preferowane zachowanie seksualne charakteryzuje się strukturalną opozycją spełnienia jego funkcji psychologicznej względem potencjalnej możliwości spełnienia jego funkcji reprodukcyjnej lub społecznej bądź obu tych funkcji. Natomiast zastępcze zboczenie płciowe jest zjawiskiem, w którym zachowanie płciowe charakteryzuje się strukturalną opozycją spełnienia jego funkcji psychologicznej względem potencjalnej możliwości spełnienia jego funkcji reprodukcyjnej lub społecznej bądź obu tych funkcji, jednak niezgodnie z preferencją, choćby okresową, a tylko na tle sytuacyjnym. Wyjątki stanowią: masturbacja, która nie jest zboczeniem, i kazirodztwo, które jest uznawane za zboczenie.

Zastępcze zboczenie płciowe można w takim układzie interpretować jako wyraz braku sztywnych, precyzyjnych wyznaczników strukturalnych zachowania seksualnego, jako wyraz labilności, prowadzącej do biologicznie nieprawidłowej adaptacji” (Godlewski, 1978, s. 616).

Dodaj Komentarz