– a)Zmiany wtórne w mięśniaku mogą występować także na tle typowych zaburzeń krążenia krwi w obrębie guzów. Zaburzenia takie powstają wskutek przesunięcia i zaciskania nielicznych naczyń krwionośnych mięśniaka – z jednej strony wskutek skurczów macicy, a z drugiej – odśrodkowego wzrostu samego guza. Staje się to powodem przekrwienia biernego i obrzęku mięśniaka (oedema myomatis). Należy jednak podkreślić, że zmięknienie mięśniaka nie zawsze jest dowodem jego obrzęku, a raczej zmian, które były opisane wyżej (zwyrodnienie torbiełkowate, rozszerzenie naczyń krwionośnych lub chłonnych).

Właściwy obrzęk mięśniaka polega na gromadzeniu się w jego podścielisku cieczy surowiczej, która rozluźnia budowę guza i staje się powodem nie tylko jego zmięknienia, lecz i powiększenia. Obrzękłe mięśniaki wykazują niekiedy rzekome chełbotanie i wtedy macica może przypominać przy badaniu oburęcznym macicę ciężarną. W obrzękłym mięśniaku stwierdza się często poszerzenie naczyń limfa- tycznych (tymphangiectasis), które wytwarza się z powodów czysto mechanicznych.

– b)Do poważnych zaburzeń w krążeniu krwi może dojść w obrębie uszypuło- wanego mięśniaka wskutek ucisku r.a szypułę lub też skrętu jej. Skręt szypuly mięśniaka wokół jej osi udziela się czasami także macicy, z której guz wychodzi, i doprowadza nawet do jej częściowego obrotu (roiatio).

Mięśniaki, które uległy skrętowi w zakresie swej szypuly, mają barwę ciemnoczerwoną wskutek silnego przekrwienia. Następstwem skrętu mogą być również wylewy krwi do wnętrza guza, a także zrosty jego z sąsiednimi narządami. W rzad-

/ kich przypadkach może nawet przyjść do oddzielenia się guza wskutek zaniku i przerwania szypuly łączącej go z macicą. Mięśniaki takie zaopatrywane są wówczas przez naczynia krwionośne przebiegające do nich w zrostach otrzewnowych lub w zrostach z siecią.

Objawy skrętu uszypułowanego mięśniaka nie są zwykle jaskrawe, gdyż do skrętu dochodzi stopniowo. W przypadkach nagłego skrętu, które należałoby uważać za zjawiska wyjątkowe, objawy te są natomiast burzliwej natury i przypominają objawy przy skręcie guza jajnikowego.

– c)O zmianach polegających na rozszerzeniu naczyń krwionośnych lub limfa- tycznych (kaemangiectasia myomatis, lymphangiectasia myomatis) wspomniano już wyżej.

Dodaj Komentarz