– a)Zmiany wtórne w mięśniaku mogą występować także na tle typowych zaburzeń krążenia krwi w obrębie guzów. Zaburzenia takie powstają wskutek przesunięcia i zaciskania nielicznych naczyń krwionośnych mięśniaka – z jednej strony wskutek skurczów macicy, a z drugiej – odśrodkowego wzrostu samego guza. Staje się to powodem przekrwienia biernego i obrzęku mięśniaka (oedema myomatis). Należy jednak podkreślić, że zmięknienie mięśniaka nie zawsze jest dowodem jego obrzęku, a raczej zmian, które były opisane wyżej (zwyrodnienie torbiełkowate, rozszerzenie naczyń krwionośnych lub chłonnych).

Właściwy obrzęk mięśniaka polega na gromadzeniu się w jego podścielisku cieczy surowiczej, która rozluźnia budowę guza i staje się powodem nie tylko jego zmięknienia, lecz i powiększenia. Obrzękłe mięśniaki wykazują niekiedy rzekome chełbotanie i wtedy macica może przypominać przy badaniu oburęcznym macicę ciężarną. W obrzękłym mięśniaku stwierdza się często poszerzenie naczyń limfa- tycznych (tymphangiectasis), które wytwarza się z powodów czysto mechanicznych.

– b)Do poważnych zaburzeń w krążeniu krwi może dojść w obrębie uszypuło- wanego mięśniaka wskutek ucisku r.a szypułę lub też skrętu jej. Skręt szypuly mięśniaka wokół jej osi udziela się czasami także macicy, z której guz wychodzi, i doprowadza nawet do jej częściowego obrotu (roiatio).

Mięśniaki, które uległy skrętowi w zakresie swej szypuly, mają barwę ciemnoczerwoną wskutek silnego przekrwienia. Następstwem skrętu mogą być również wylewy krwi do wnętrza guza, a także zrosty jego z sąsiednimi narządami. W rzad-

/ kich przypadkach może nawet przyjść do oddzielenia się guza wskutek zaniku i przerwania szypuly łączącej go z macicą. Mięśniaki takie zaopatrywane są wówczas przez naczynia krwionośne przebiegające do nich w zrostach otrzewnowych lub w zrostach z siecią.

Objawy skrętu uszypułowanego mięśniaka nie są zwykle jaskrawe, gdyż do skrętu dochodzi stopniowo. W przypadkach nagłego skrętu, które należałoby uważać za zjawiska wyjątkowe, objawy te są natomiast burzliwej natury i przypominają objawy przy skręcie guza jajnikowego.

– c)O zmianach polegających na rozszerzeniu naczyń krwionośnych lub limfa- tycznych (kaemangiectasia myomatis, lymphangiectasia myomatis) wspomniano już wyżej.

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

Jak się nie jest sobą, to można być niejednym. Józef Kuśmierek


Łatwo być dowcipnym, kiedy się nie ma przed niczym respektu. Johann Peter Eckermann


Ktoś, kto przekroczył 90 lat życia, jest już tylko Bożym darem, pożyczonym tym, co jeszcze muszą żyć i dar ten trzeba w końcu zwrócić. s. 70 Zofia Kucówna - Zdarzenia potoczne