Miejsce zaburzenia przemiany hemu ustala się na podstawie wzoru wydalania produktów pośrednich.

Zaburzenie regulacji biosyntezy hemu przez leki zachodzi głównie w wątrobie, co jest związane z jej rolą w przemianie leków i środków chemicznych, zwłaszcza przifez układ monooksydacyjny w siateczce śród- plazmatycznej hepatocytów – hemoprotein – o typie cytochromu P-450, Znaczny udział w nieprawidłowej przemianie porfiryn ma nerka i jelito, ale rola ta jest jeszcze mało poznana [4, 29],

Leki poriirynogenne pobudzają aktywność ALA-S w wątrobie i mają 2 cechy wspólne:

– 1. Rozpuszczalność w tłuszczach.

– 2, Zdolność zmniejszania zawartości hemu w wątrobie albo przez przyspieszenie jego degradacji, albo przez hamowanie syntezy [12, 13, 14, 21, 25].

Do najlepiej przebadanych pod tym względem należą barbiturany. Powodując zużycie cytochromu P-450, zmniejszają one pulę wolnego hemu w wątrobie, indukując ALA-S. U chorych na porfirię wrodzoną, mających zmniejszoną zawartość hemu przez istnienie bloków enzymatycznych, wywołują silny niedobór hemu i atak choroby. Barbiturany działają różnie silnie, ale wszystkie są poriirynogenne i przeciwwskazane w porfirii [15, 20]. Oprócz zużycia hemu, barbiturany mogą działać również na białka enzymów, mogą też zmniejszać aktywność reduktazy 5-a-steroidowej i zmieniać stosunek 5-j3 do 5-a-steroidów, co stwierdza się w ostrych por- firiach [13, 24].

Dodaj Komentarz

Linki
Linki
Powiedzenia

Artysta stoi ponad życiem, jest Panem panów, nie kiełznany żadnym prawem, nie ograniczony żadną siłą. Przybyszewski "Confiteor"


Dopiero kiedy człowiek zacznie się zastanawiać nad sobą samym, zrozumie jak bardzo niezdolny jest pojąć inne rzeczy. Blaise Pascal


Na jutrznię nabożny, na mszę pyszny, na nieszpór pijany.