Zaopatrzenie przestrzeni międzyfkosmkowych przez krew matczyną odbywa się w ten sposób, że tętnice maeiczno-łożyskowe, po wniknięciu przez doczesną podstawową układają się w nieregularnej siatce na całej zewnętrznej powierzchni zrazików. Od tej siatki naczyniowej odgałęziają się naczynia końcowe, otwierające się do przestrzeni międzykosmkowych. Zanim jednak przedostaną się do nich, wytwarzają kłębek naczyniowy, którego przekrój wszystkich świateł jest kilkakrotnie szerszy, niż przekrój światła naczynia końcowego. Tego rodzaju układ służy do regulowania dopływu krwi do przestrzeni międzykosmkowych.

Zagadnienie odpływu krwi z przestrzeni międzykosmkowych nie zostało ostatecznie rozstrzygnięte. Jedni autorzy (Spannei) są zdania, że odpływ krwi odbywa się jedynie za pośrednictwem żylnej zatoki brzeżnej i nielicznych połączeń żylnych, sięgających ku środkowi łożyska, nie dalej jak na 2 cm od jego brzegu. Inna grupa autorów przyłącza się do zapatrywań Stievego, który twierdzi, że jakkolwiek nieliczne, to jednak istnieją połączenia żylne na całej przestrzeni łożyska, lecz tyllko w pierwszej połowie ciąży.

Dodaj Komentarz