Jeśli chodzi o ortopedię szczękową, to rozwinęła się ona bardzo dynamicznie dopiero w ostatnich latach. Przyczyniło się do tego wprowadzenie łatwych do przygotowania aparatów ruchomych, nie wymagających częstych kontroli przez lekarza. Przejście na wczesne leczenie, tj. już w okresie uzębienia mlecznego, pozwala na szybsze usunięcie jeszcze niezbyt rozwiniętych zaburzeń czynnościowych i zniekształceń morfologicznych w zakresie narządu żucia.

W wielu krajach używane są aparaty ortopedyczne sporządzane fabrycznie i osadzane cementem na zębach. Osiąga się nimi również dobre wyniki, ale wymagają one częstych kontroli, a dla pacjenta są mniej wygodne, gdyż nie można ich wyjmować. Pożądane byłoby dalsze ich ulepszenie i uproszczenie, co przyczyniłoby się do szerszego stosowania tej aparatury.

Z konieczności poruszono w tym rozdziale tylko niektóre problemy, a i te w dużym skrócie. Jednak nawet ten zarys pozwala zorientować się wstępującym na studia, czym jest stomatologia, jak bogata jest jej problematyka, jak ważną- rolę odgrywa w całokształcie medycyny i tym samym jak odpowiedzialne jest zadanie lekarza stomatologa. Umożliwia to również zdanie sobie sprawy, jak wiele wiedzy musi obecnie zdobyć stomatolog, a równocześnie pozwala po spojrzeniu wstecz i po zobaczeniu współczesności ujrzeć dalsze interesujące perspektywy rozwoju tej specjalności.

W chwili obecnej mamy w Polsce sprofilowane studia stomatologiczne. Znaczy to, że ogólne wykształcenie lekarskie dostosowane jest w większości przedmiotów teoretycznych i klinicznych do potrzeb i zakresu działalności zawodowej przyszłego lekarza stomatologa. Pozostałe przedmioty są wykładane wspólnie ze studentami kierunku ogólnomedycznego, gdyż są konieczne w tym samym zakresie, zaś laryngologia ma nawet program poszerzony ze względu na ważność tej dyscypliny dla stomatologii.

Stomatologia, jako pierwsza z dyscyplin lekarskich, dojrzała do takiego charakteru studiów akademickich. Nie ulega wątpliwości, że w przy- odpowiednie wyrażenie wszystkich jej elementów, aby była ona skomponowana prawidłowo optycznie, a także odpowiadała podstawowym zasadom statyki.

Dodaj Komentarz

Linki
Linki
Powiedzenia

Kto przyjmuje dobrodziejstwo z wdzięcznością, spłaca już pierwszą ratę. Seneka Młodszy (właśc. Lucius Annaeus Seneca, zw. Filozof, 4 p.n.e. ? - 65 n.e)


Koncentruj się bardziej na własnym charakterze niż na własnej reputacji, ponieważ charakter stanowi o tym, kim naprawdę jesteś, a reputacja to jedynie to, kim jesteś w oczach innych ludzi. John Wooden


Całowanie w rękę nagiej kobiety jest stratą czasu. Jerzy Leszczyński ? Charli Chaplin