Jeśli chodzi o ortopedię szczękową, to rozwinęła się ona bardzo dynamicznie dopiero w ostatnich latach. Przyczyniło się do tego wprowadzenie łatwych do przygotowania aparatów ruchomych, nie wymagających częstych kontroli przez lekarza. Przejście na wczesne leczenie, tj. już w okresie uzębienia mlecznego, pozwala na szybsze usunięcie jeszcze niezbyt rozwiniętych zaburzeń czynnościowych i zniekształceń morfologicznych w zakresie narządu żucia.

W wielu krajach używane są aparaty ortopedyczne sporządzane fabrycznie i osadzane cementem na zębach. Osiąga się nimi również dobre wyniki, ale wymagają one częstych kontroli, a dla pacjenta są mniej wygodne, gdyż nie można ich wyjmować. Pożądane byłoby dalsze ich ulepszenie i uproszczenie, co przyczyniłoby się do szerszego stosowania tej aparatury.

Z konieczności poruszono w tym rozdziale tylko niektóre problemy, a i te w dużym skrócie. Jednak nawet ten zarys pozwala zorientować się wstępującym na studia, czym jest stomatologia, jak bogata jest jej problematyka, jak ważną- rolę odgrywa w całokształcie medycyny i tym samym jak odpowiedzialne jest zadanie lekarza stomatologa. Umożliwia to również zdanie sobie sprawy, jak wiele wiedzy musi obecnie zdobyć stomatolog, a równocześnie pozwala po spojrzeniu wstecz i po zobaczeniu współczesności ujrzeć dalsze interesujące perspektywy rozwoju tej specjalności.

W chwili obecnej mamy w Polsce sprofilowane studia stomatologiczne. Znaczy to, że ogólne wykształcenie lekarskie dostosowane jest w większości przedmiotów teoretycznych i klinicznych do potrzeb i zakresu działalności zawodowej przyszłego lekarza stomatologa. Pozostałe przedmioty są wykładane wspólnie ze studentami kierunku ogólnomedycznego, gdyż są konieczne w tym samym zakresie, zaś laryngologia ma nawet program poszerzony ze względu na ważność tej dyscypliny dla stomatologii.

Stomatologia, jako pierwsza z dyscyplin lekarskich, dojrzała do takiego charakteru studiów akademickich. Nie ulega wątpliwości, że w przy- odpowiednie wyrażenie wszystkich jej elementów, aby była ona skomponowana prawidłowo optycznie, a także odpowiadała podstawowym zasadom statyki.

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

Cóż w tym niezwykłego, że umiera człowiek, którego całe życie nie jest niczym innym.


Kto podejrzewa, zaprasza do zdrady. Francois Marie Voltaire


Być może nic nie jest warte zachodu, aby to lub tamto czynić. Ale wszystko, co czynimy, jest w każdym razie warte, aby to czynić doskonale. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)