Każdy związek chemiczny, nawet taki, który wchodzi w skład substancji odżywczych, może w pewnych warunkach stać się szkodliwy i trujący, jeśli zostanie podany w nadmiarze i drogą niewłaściwą. Np. białka wprowadzone pozajelitowo, duże ilości chlorku sodu, kwasu fosforowego itp. bywają przyczyną zatruć. Mechanizm i sposób działania ciał trujących zależny jest od właściwości osobniczych oraz od dawki i stężenia tego środka. Środki trujące mają działanie miejscowe i ogólne.

Miejscowo trucizna wywołuje zmiany w miejscu bezpośredniego zadziałania, np. zatrucia kwasami i ługami wywołują rozległe oparzenia na skórze lub błonach śluzowych.

Działanie ogólne spostrzegamy jako następstwo wchłonięcia trucizny do ustroju w stanie rozpuszczonym lub po rozpuszczeniu się jej w organizmie. Substancje nierozpuszczalne są nietrujące. Na wchłoniętą truciznę działają płyny ustrojowe i wskutek tego jej działanie trujące może zwiększyć się lub zmniejszyć. Różnica między dawką leczniczą a trującą jest niekiedy bardzo mała. Dawka maksymalna leków musi być stosowana z ostrożnością, przy czym szczególnie należy zwrócić uwagę na możliwość wrażliwości osobniczej. Postępowanie lecznicze w przypadkach zatruć powinno być podzielone na dwa etapy: leczenie przyczynowe i leczenie objawowe. Przyczynowe polega na usunięciu środka trującego lub jego’zobojętnieniu, objawowe na leczeniu następstw wywołanych działaniem trucizny.

Zatrucia kwasami prócz działania miejscowego wywołują zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Następstwem jest kwasica niewyrówna- na, która wśród objawów porażenia ośrodka oddechowego prowadzi do zgonu. Wskutek właściwości silnie odwadniającej kwasy działając na skórę i błonę śluzową wywołują uszkodzenia o charakterze zmian martwiczych. Kwas azotowy ponadto działa niszcząco miejscowo wskutek właściwości utleniającej i trującej. Kwasy po przedostaniu się do dróg oddechowych wywołują obrzęki, duszność i zgon. W czasie oddzielania się tkanki obumarłej mogą powstawać silne krwotoki. W miejscach uszkodzonych powstają rozległe niekiedy blizny i zrosty, wymagające dalszego leczenia.

Dodaj Komentarz