Każdy związek chemiczny, nawet taki, który wchodzi w skład substancji odżywczych, może w pewnych warunkach stać się szkodliwy i trujący, jeśli zostanie podany w nadmiarze i drogą niewłaściwą. Np. białka wprowadzone pozajelitowo, duże ilości chlorku sodu, kwasu fosforowego itp. bywają przyczyną zatruć. Mechanizm i sposób działania ciał trujących zależny jest od właściwości osobniczych oraz od dawki i stężenia tego środka. Środki trujące mają działanie miejscowe i ogólne.

Miejscowo trucizna wywołuje zmiany w miejscu bezpośredniego zadziałania, np. zatrucia kwasami i ługami wywołują rozległe oparzenia na skórze lub błonach śluzowych.

Działanie ogólne spostrzegamy jako następstwo wchłonięcia trucizny do ustroju w stanie rozpuszczonym lub po rozpuszczeniu się jej w organizmie. Substancje nierozpuszczalne są nietrujące. Na wchłoniętą truciznę działają płyny ustrojowe i wskutek tego jej działanie trujące może zwiększyć się lub zmniejszyć. Różnica między dawką leczniczą a trującą jest niekiedy bardzo mała. Dawka maksymalna leków musi być stosowana z ostrożnością, przy czym szczególnie należy zwrócić uwagę na możliwość wrażliwości osobniczej. Postępowanie lecznicze w przypadkach zatruć powinno być podzielone na dwa etapy: leczenie przyczynowe i leczenie objawowe. Przyczynowe polega na usunięciu środka trującego lub jego’zobojętnieniu, objawowe na leczeniu następstw wywołanych działaniem trucizny.

Zatrucia kwasami prócz działania miejscowego wywołują zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Następstwem jest kwasica niewyrówna- na, która wśród objawów porażenia ośrodka oddechowego prowadzi do zgonu. Wskutek właściwości silnie odwadniającej kwasy działając na skórę i błonę śluzową wywołują uszkodzenia o charakterze zmian martwiczych. Kwas azotowy ponadto działa niszcząco miejscowo wskutek właściwości utleniającej i trującej. Kwasy po przedostaniu się do dróg oddechowych wywołują obrzęki, duszność i zgon. W czasie oddzielania się tkanki obumarłej mogą powstawać silne krwotoki. W miejscach uszkodzonych powstają rozległe niekiedy blizny i zrosty, wymagające dalszego leczenia.

Dodaj Komentarz

Linki
Powiedzenia

Jeżeli rozwiązane zostaną wszystkie problemy naukowe, nie znaczy to, że rozwiązano choć jeden problem życiowy. Ludwig Wittgenstein


Im szybciej przekażesz złe wiadomości, tym lepiej. Twierdzenie White'a


Kobieta piękna, lecz pozbawiona bystrości umysłu, nie daje kochankowi nic poza fizycznym delektowaniem się jej urodą. Brzydka, ale mądra może do tego stopnia rozkochać mężczyznę w swojej inteligencji, że nie pragnie niczego ponadto. Cóż może powiedzieć mężczyzna, któremu trafiła się kobieta piękna, inteligentna i wykształcona? Giovanni Ciacorno di Singalt