Zatrucie przewlekłe rtęcią prowadzi do ogólnego charłactwa, a w związku z tym do skąpych i nieregularnych miesiączek, a nawet zatrzymania się cyklu miesięcznego, niezależnie od szkodliwego oddziaływania jej wprost na narządy rodne. Wpływ rtęci na ciążę jest bezwzględnie szkodliwy. Świadczą o tym częste poronienia u robotnic zajętych w odnośnych wytwórniach oraz względnie duży odsetek zrodzonych przez nie nieżywych płodów.

– c)Siarczek węgla. Do zatrucia parami siarczku węgla przychodzi względnie rzadko. Zdarzają się one czasem u kobiet zajętych przy wulkanizowaniu kauczuku. Wpływ tej trucizny na narządy rodne kobiece przejawia się w zaburzeniach cyklu miesięcznego (skąpe miesiączki, brak miesiączki), zaniku utkania gruczołowego sutków, upośledzeniu płodności i obniżeniu się popędu, płciowego. Do obrazu zatrucia należy również skłonność do poronień oraz porody nieżywych dzieci. Wyjątkowo zdarzają się obfite krwawienia miesięczne.

– d)Nikotyna. Do przewlekłego zatrucia nikotyną przyjść może nie tylko wskutek pracy w fabrykach tytoniu, lecz również wskutek nałogowego palenia. Alkaloid ten nie działa wprost na jajniki, jak ołów, rtęć, morfina i inne związki trujące, a zaburzenia ich czynności, które powstają pod jego wpływem, są raczej zjawiskiem wtórnym pozostającym w związku z upośledzeniem czynności lub też schorzeniem innych narządów ustroju. I tak nikotyna powoduje w pierwszych okresach swego działania nadczynność tarczycy, która jednak w miarę dalszego wprowadzania nikotyny do ustroju przechodzi w stan czynnościowego upośledzenia. Zarówno początkowa nadczynność, jak i następujące po tym upośledzenie czynnościowe tarczycy, wpływa niekorzystnie na funkcje płciowe robotnic zajętych w przemyśle tytoniowym.

Dodaj Komentarz