Zatrucie przewlekłe rtęcią prowadzi do ogólnego charłactwa, a w związku z tym do skąpych i nieregularnych miesiączek, a nawet zatrzymania się cyklu miesięcznego, niezależnie od szkodliwego oddziaływania jej wprost na narządy rodne. Wpływ rtęci na ciążę jest bezwzględnie szkodliwy. Świadczą o tym częste poronienia u robotnic zajętych w odnośnych wytwórniach oraz względnie duży odsetek zrodzonych przez nie nieżywych płodów.

– c)Siarczek węgla. Do zatrucia parami siarczku węgla przychodzi względnie rzadko. Zdarzają się one czasem u kobiet zajętych przy wulkanizowaniu kauczuku. Wpływ tej trucizny na narządy rodne kobiece przejawia się w zaburzeniach cyklu miesięcznego (skąpe miesiączki, brak miesiączki), zaniku utkania gruczołowego sutków, upośledzeniu płodności i obniżeniu się popędu, płciowego. Do obrazu zatrucia należy również skłonność do poronień oraz porody nieżywych dzieci. Wyjątkowo zdarzają się obfite krwawienia miesięczne.

– d)Nikotyna. Do przewlekłego zatrucia nikotyną przyjść może nie tylko wskutek pracy w fabrykach tytoniu, lecz również wskutek nałogowego palenia. Alkaloid ten nie działa wprost na jajniki, jak ołów, rtęć, morfina i inne związki trujące, a zaburzenia ich czynności, które powstają pod jego wpływem, są raczej zjawiskiem wtórnym pozostającym w związku z upośledzeniem czynności lub też schorzeniem innych narządów ustroju. I tak nikotyna powoduje w pierwszych okresach swego działania nadczynność tarczycy, która jednak w miarę dalszego wprowadzania nikotyny do ustroju przechodzi w stan czynnościowego upośledzenia. Zarówno początkowa nadczynność, jak i następujące po tym upośledzenie czynnościowe tarczycy, wpływa niekorzystnie na funkcje płciowe robotnic zajętych w przemyśle tytoniowym.

Dodaj Komentarz

Powiedzenia

Modlitwą jest całość naszego życia, każdy nasz dzień, to, do czego dążymy i czym jesteśmy, Modlitwa opasuje świat i kto wie, czy nie ona jedna, oprócz woli Boga, trzyma świat, by nie runął. Jerzy Zawieyski


Kto nie umie kochać, musi się uczyć pochlebstwa, inaczej nic nie zwojuje. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)


Morituri te salutant - idący na śmierć pozdrawiają cię.