Zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego oprócz bólów głowy charakteryzuje się obrzękiem tarczy nerwu wzrokowego, a u małych dzieci dodatkowo uwypukleniem ciemiączka. Objawy te występują przede wszystkim tam, gdzie rozwija się wodogłowie wewnętrzne.

Objawami mózgowymi są: zobojętnienie, senność na przemian z podnieceniem, niepokój z majaczeniami na zmianę ze snem, śpiączka, a dalej ogólna przeczulica skóry, światłowstręt, nadwrażliwość na szmery. Charakterystyczny jest krzyk dziecka, krótki, urywany, pełen bólu i niechęci.

Objawy ogniskowe zależą od umiejscowienia zmian chorobowych i obejmują niedowłady lub porażenia nerwów czaszkowych lub obwodowych, napady padaczkowe, ruchy pląsawicze itd.

Odruchy głębokie i powierzchowne początkowo są nie zmienione, a w późniejszym okresie choroby osłabione lub zniesione. Często stwierdzamy zaparcie stolca, brak łaknienia, utratę wagi. U zamroczonych może wystąpić zatrzymanie moczu.

Dodaj Komentarz