Zmiany w narządzie wzroku są typowe dla toksoplazmozy wrodzonej: w okolicy plamki żółtej powstają szarożółte ogniska z przekrwieniem na obwodzie, które z czasem ulegają zbliznowaceniu z następowym odkładaniem barwnika. W późniejszym okresie choroby cała siatkówka może przedstawiać obraz chorioretinitis pigmentosa. W cięższych przypadkach stwierdza się małoocze wrodzone, oczopląs, zez, szczelinę tęczówki, soczewki lub nerwu wzrokowego itp.

Objawy chorobowe toksoplazmozy wrodzonej są różnorodne, mało typowe i dlatego rozpoznanie jest trudne. Nietypowe objawy toksoplazmozy pozwalają nam w pierwszym okresie jedynie na podejrzenie schorzenia. Podejrzenie to powinniśmy brać pod uwagę w przypadkach poronień, martwych płodów, wcześniaetwa, drgawek, padaczki, wodogłowia, mikrocefalii, niedorozwoju umysłowego, porażeń spastycznych, a przede wszystkim w przypadkach wrodzonych wad wzroku. Podejrzenie toksoplazmozy zyskuje poparcie, jeżeli stwierdzamy zwapnienia mózgu i wyżej opisane zmiany w siatkówce oka. Ostateczne rozpoznanie opieramy na badaniach serologicznych: próba barwna Sabina i Feldmana, próba śródskórna z antygenem podobna do odczynu tuberkulinowego — i to zarówno u dziecka, jak i u matki (pełna wartość tych prób jest przez niektórych badaczy podawana w wątpliwość). Przesyłając krew do badań serologicznych w kierunku toksoplazmozy należy krew po pobraniu zaraz odwirować, surowicę ogrzać na łaźni wodnej w tem-peraturze 56°C przez 3-0 minut i możliwie szybko przesłać do badania. Niekiedy udaje się wykryć pasożyty w odwirowanym osadzie z płynu mózgowo-rdzeniowego.

Toksoplazmozę wrodzoną należy różnicować z krwawieniem śródcza- szkowym, kiłą wrodzoną, niedorozwojem wrodzonym tkanki mózgowej. Toksoplazmozę nabytą różnicujemy z wieloma chorobami zależnie od objawów.

Leczenia skutecznego toksoplazmozy nie znamy. Stosowane są sulfonamidy, rowamycyna i — jakoby najskuteczniejszy — daraprim (dawka dobowa dla dzieci 1 mg/kg wagi) w połączeniu z sulfonamidami. Okres leczenia wynosi 2 tygodnie i winien być powtarzany. Niektórzy polecają spiramycynę w połączeniu z trisulfamidem.

Dodaj Komentarz