Zmiany w narządzie wzroku są typowe dla toksoplazmozy wrodzonej: w okolicy plamki żółtej powstają szarożółte ogniska z przekrwieniem na obwodzie, które z czasem ulegają zbliznowaceniu z następowym odkładaniem barwnika. W późniejszym okresie choroby cała siatkówka może przedstawiać obraz chorioretinitis pigmentosa. W cięższych przypadkach stwierdza się małoocze wrodzone, oczopląs, zez, szczelinę tęczówki, soczewki lub nerwu wzrokowego itp.

Objawy chorobowe toksoplazmozy wrodzonej są różnorodne, mało typowe i dlatego rozpoznanie jest trudne. Nietypowe objawy toksoplazmozy pozwalają nam w pierwszym okresie jedynie na podejrzenie schorzenia. Podejrzenie to powinniśmy brać pod uwagę w przypadkach poronień, martwych płodów, wcześniaetwa, drgawek, padaczki, wodogłowia, mikrocefalii, niedorozwoju umysłowego, porażeń spastycznych, a przede wszystkim w przypadkach wrodzonych wad wzroku. Podejrzenie toksoplazmozy zyskuje poparcie, jeżeli stwierdzamy zwapnienia mózgu i wyżej opisane zmiany w siatkówce oka. Ostateczne rozpoznanie opieramy na badaniach serologicznych: próba barwna Sabina i Feldmana, próba śródskórna z antygenem podobna do odczynu tuberkulinowego — i to zarówno u dziecka, jak i u matki (pełna wartość tych prób jest przez niektórych badaczy podawana w wątpliwość). Przesyłając krew do badań serologicznych w kierunku toksoplazmozy należy krew po pobraniu zaraz odwirować, surowicę ogrzać na łaźni wodnej w tem-peraturze 56°C przez 3-0 minut i możliwie szybko przesłać do badania. Niekiedy udaje się wykryć pasożyty w odwirowanym osadzie z płynu mózgowo-rdzeniowego.

Toksoplazmozę wrodzoną należy różnicować z krwawieniem śródcza- szkowym, kiłą wrodzoną, niedorozwojem wrodzonym tkanki mózgowej. Toksoplazmozę nabytą różnicujemy z wieloma chorobami zależnie od objawów.

Leczenia skutecznego toksoplazmozy nie znamy. Stosowane są sulfonamidy, rowamycyna i — jakoby najskuteczniejszy — daraprim (dawka dobowa dla dzieci 1 mg/kg wagi) w połączeniu z sulfonamidami. Okres leczenia wynosi 2 tygodnie i winien być powtarzany. Niektórzy polecają spiramycynę w połączeniu z trisulfamidem.

Dodaj Komentarz

Linki
Linki
Powiedzenia

Gdy nie modlimy się co dzień, to znaczy nie wyglądamy każdego dnia Boga, nie nasłuchujemy Jego słowa, nie gotujemy się co dzień na rozstrzygające próby życia. Karl Rahner


Namiętna czytelniczka powieści smakuje powieść jak owoc, pochłania ją i - niewiele z niej potem pamięta poza aurą danego dzieła i postaciami bohaterów. Wanda Krzemińska, O kobiecie dwanaście rozdziałów


Należy unikać pośpiechu i uprzedzeń, ponieważ nas zaślepiają. Geneviere Rodis-Lewis